Programa per a cadells

  • 0

Programa per a cadells

Category : Sin categoría

De la mateixa manera que entre nosaltres, els humans, una bona estructura social en les primeres etapes de la vida, resulten primordials per tal d’aconseguir equilibri i estabilitat en l’individu adult. Amb aquesta filosofia, realitzem un programa específic per cadells, centrat en tres pilars fonamentals:

-Socializació: És la clau per una estructura social correcte, on el gos aprendrà a relacionar-se correctament  evitant sempre els conflictes. Per això disposem d’una pista on grups de 6 a 10 cadells poden interactuar entre ells sota la supervisió professional que intervindrà en cas necessari.
Un moment on els propietaris podran aprendre a llegir el seu gos, comprendre la necessitat del joc i disfrutar del gos dins la seva naturalesa social.

 

-Enriquiment ambiental: Donarem a conèixer de forma no aversiva tot tipus d’estímuls externs, siguin auditius, tàctils, olfactius o visuals. Quantes més coses conegui el gos, menys inseguretats i pors mostrarà en un futur.

 

-Control de recursos: Conèixer les necessitats del gos i aportar-les de forma correcte i conseqüent. A través d’aquest control tindrem poderoses eines per facilitar, estimular i reforçar la resolució dels exercissis proposats.

 

Tot i ser un programa especialitzat per el correcte desenvolupament emocional i social del cadell, l’adaptem a les capacitats de cada gos per separat.


Leave a Reply

*

projecte

thb Després de mesos d'investigació, Volem desenvolupar un pla de de Treball ensinistrant gossos DETECTORS amb la Finalitat d'alertar de Concentrations de cèl·lules canceroses en la Pell, o de l'Amoni i leucina Durant els Processos metabòlics en Nens Afectats amb malalties Metabòliques.
Translate »
Facebook