Gossos d’alerta mèdica

  • 0

Gossos d’alerta mèdica

Category : detección

Com hem comentat en altres entrades, dins de l’Escola Canina R&R tenim una implicació especial en I+D corresponents a diferents projectes en marxa El principal consisteix en preparar gossos per la detecció i alerta de malaties metabòliques minoritàries. Decidim desenvolupar un pla de treball a través de la petició de la Federación Española de Enfermedades Metabólicas per poder oferir una possibilitat de tenir gossos capacitats per alertar de pujades d’Amoni i Leucina (dos tòxics a la sang que normalment eliminem per la suor i la orina).

En el cas del col.lectiu afectat, no tenen la capacitat metabòl.lica d’eliminar aquests elements, per tant es produeix un augment de la concentració dins el torrent sanguini, que s’intoxica produint danys al SNC (Sistema Nerviós Central) de forma irreversible.

L’objetiu és ensenyar al gos l’umbral correcte de reacció en la pujada per sobre dels nivells de risc, alertant a la familia o al pacient de la inminent pujada, així tindrem un marge de temps suficient per controlar la mateixa al domicili evitant crisis i conseqüències greus.

Tot i que tenim desenvolupat la metodologia, poc a poc, anem adaptant les instal.lacions per tal de poder seguir treballant sempre en benefici del gos i al servei dels humans.

Comptem amb tots els assessoraments professionals, médics i tècnics de laboratori necessaris per concluïr el projecte amb éxit.

 


Leave a Reply

*

projecte

thb Després de mesos d'investigació, Volem desenvolupar un pla de de Treball ensinistrant gossos DETECTORS amb la Finalitat d'alertar de Concentrations de cèl·lules canceroses en la Pell, o de l'Amoni i leucina Durant els Processos metabòlics en Nens Afectats amb malalties Metabòliques.
Translate »
Facebook