Noticies

Detecció i alerta de malalties metabòliques

Plà de treball

Volem preparar un gos amb la capacitat de detectar pujades d’Amoni i de la Leucina a la sang a través de la suor i alertar mitjançant un lladruc controlat.

A continuació parlarem de l’Amoni pero es important aclarar que el proces per la Leucina es el mateix, variant els umbrals de reacció i la substància per l’alerta del gos.

Igualment que el gos es capaç d’associar qualsevol códig odorífic a un estímul positiu, podem fer que aquest códi pertanyi l’Amoni.

 


El repte de la campanya, obtenir les instal.lacions adequades.

Una de les dificultats que presenta desenvolupar el projecte son unes instal.lacions adequades per evitar contaminacions en la olor a treballar, s’ha de filar molt prim per aconseguir la captura del patró odorífic i l’umbral de risc, per tant hem de traballar dins d’un entorn molt net i de semi esterilitat.

 


projecte

thb Després de mesos d'investigació, Volem desenvolupar un pla de de Treball ensinistrant gossos DETECTORS amb la Finalitat d'alertar de Concentrations de cèl·lules canceroses en la Pell, o de l'Amoni i leucina Durant els Processos metabòlics en Nens Afectats amb malalties Metabòliques.
Translate »
Facebook