Rock&Roll

Dins del tan variat mon de l’ensinistrament caní i el seu repertori de modalitats, molts han caigut a la trampa dels extrems. A l’Escola Canina Rock&Roll seguim una filosofia i metodología basada en el respecte al gos i la seva naturalesa animal, proporcionan tota la informació per tal que sigui capaç de resoldre els exercisis proposats. Els extrems no sòn mai estables, per tant, creiem que, per ajudar a tenir un gos equilibrat, és fundamental treballar sempre des de l’equilibri emocional. Per aixó, el víncle, les recompenses i la comunicació correcta serán les eines que aportarem als propietaris per obtenir i mantenir els resultats. Sempre sense violéncia ni agressions pero posant límits. Qualsevol persona te dret i la necessitat de disfrutar del seu fidel company en una relació de respecte.

Els nostres principis son una educació lúdica, divertida, dinàmica i equilibrada. Posarem a la vostra disposició, tots els conoixements per ser feliç amb el teu gos.

Disposició per treballar, implicació amb la mascota, seguir les pautes, paciencia i un bon llaç afectiu son els requisits mínims. Per altra banda, raça, creuament i/o edat no tenen importancia per tenir el gos ben educat.

Oferim infinites possibilitats perque els nostres clients tinguin coneixements de cultura canina, que per el que sembla està en creixements durants els últims anys.

La única certesa es que: un gos educat pot anar a qualsevol lloc, de la mateixa manera ajudarem a reduir el nombre d’abandonaments nomes amb una bona educació i convivéncia.


projecte

thb Després de mesos d'investigació, Volem desenvolupar un pla de de Treball ensinistrant gossos DETECTORS amb la Finalitat d'alertar de Concentrations de cèl·lules canceroses en la Pell, o de l'Amoni i leucina Durant els Processos metabòlics en Nens Afectats amb malalties Metabòliques.
Translate »
Facebook